Norrköping

 Val till Europaparlamentet 26 maj 2019

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val. 
I Norrköpings kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

 

Tjänstgöring som röstmottagare i Norrköpings kommun

På valdagen tjänstgör fem till sex röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande i varje vallokal. Norrköpings kommun har 72 vallokaler. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, efter vallokalens stängning, vilket kan bli sent på kvällen/natten. I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ha noggrann uppsikt över valsedelställen, ta emot röster, räkna förtidsröster, pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning 21:00, granska och räkna alla inkomna röster och iordningställa samt städa lokalen. Du ska även finnas tillhands för att svara på frågor och leverera en god service till väljarna.

Som ersättning för valarbetet får du ett skattepliktigt arvode på 2 500 kronor.

Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Utbildningen kommer att äga rum vardagskvällar veckorna innan valdagen. Du närvarar vid ett av dessa tillfällen och utbildningstiden ingår i arvodet.

Du kommer också att närvara vid ett tillfälle där vallokalen möbleras. Detta brukar ske någon av dagarna precis innan valdagen och tar några timmar beroende på hur mycket det är att iordningställa. Denna tid ingår också i ditt arvode. 

Arbetar du på en skola/förskola som vi ska använda som vallokal får du gärna meddela det i övrigt-fliken i din ansökan.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • Har fyllt 18 år senast valdagen den 26 maj 2019 (eller fyllt 18 år senast den 8 maj 2019 om du vill arbeta i förtidsröstningslokal)
  • Talar god svenska
  • Är stresstålig
  • Är noggrann och ordningsam
  • Har ett gott serviceinriktat bemötande

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Norrköpings kommun kan du göra en intresseanmälanlänk till annan webbplats via länken. För att kunna bekräfta en eventuell placering samt få information från oss krävs att du har en e-postadress samt en giltig e-legitimation, exempelvis BankID.