Norrköping

Val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I Norrköpings kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Tjänstgöring som röstmottagare i Norrköpings kommun

På valdagen i vallokal tjänstgör fyra till sex röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. 

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

- Har fyllt 18 år senast valdagen den 9 september 2018 (eller fyllt 18 år senast den 21 augusti 2018 om du vill arbeta i förtidsröstningslokal)
- Talar god svenska
- Är stresstålig
- Är serviceinriktad och noggrann

 Intresseanmälan för att arbeta som röstmottagare i Norrköpings kommun är stängd, då vi redan har fått in ett stort antal intresseanmälningar.

 

Valnämndens kansli

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

val@norrkoping.se